Oppaan sanastoa

Lisään tänne oppaastani sanastoa sitä mukaan kun koen että sanoja tarvitsee hieman avata. Kaikki se mikä joillekin voi olla jo tuttua kauraa, on itselleni vielä uutta. Tämän oppaan kirjoittaminen on minulle henkilökohtaisesti matka uusien asioiden oppimiseen.

Aikakaudet

Barokki oli taidesuuntaus, jota sävytti suurellisuus. Se käytti mahtipontisuutta ja ylenpalttista koristeellisuutta luomaan draamaa ja jännitettä maallisen ja kirkollisen vallan ilmaisukeinona kuvanveistossa, maalaustaiteessa, arkkitehtuurissa, sisustuksessa, kirjallisuudessa, teatterissa ja musiikissa. Barokin aikakausi alkoi noin vuoden 1600 paikkeilla Roomassa Italiassa, ja levisi sieltä lähes koko Eurooppaan ja Amerikan mantereelle.

Arkkitehtuuri

Nartheks (tai narthex, italiaksi nartece) on basilikassa atriumin ja runkohuoneen välinen katettu eteishalli. Alun perin nartheks oli tila, joka ei kuulunut varsinaiseen kirkkorakennukseen. Se oli tarkoitettu seurakuntaan kuulumattomille ihmisille, jotka eivät saaneet astua kirkkoon, mutta saivat seurata nartheksista jumalanpalvelusta. Nartheks saattoi olla joko kirkkorakennuksen esipiha tai katettu eteinen. Sittemmin nartheks menetti alkuperäisen tehtävänsä, kun myös muut kuin seurakuntalaiset saivat astua kirkkoon. Kirkkoarkkitehtuurissa kuitenkin rakennettiin edelleen kirkkoihin eteistila.

Portiikki (latinan porticus, italiaksi portico) pylväiden tai arkadien rajoittama etuhalli, pylväshalli tai pylväskäytävä. Se muodostaa ulkoilmaan rajoittuvan sisäänkäynnin rakennuksen sivulla tai sen edessä.